Controller Excellence Programma

Het Controller Excellence programma is gericht op de meer ervaren controller met stevige basis in controllership en minimaal een 5-tal jaren ervaring in controlling. Kortom de controller die op zoek is naar verdere uitdieping van meer complexe uitdagingen en dit in samenwerking met andere meer ervaren controllers uit verschillende bedrijven en sectoren.

Voor wie?

Dit trainingsprogramma is gericht op de verdere uitdieping van de eigen competenties en dit in een setting waarbij er diepgaande interactie is tussen de deelnemers onderling alsook met onze senior controller die de training geeft.

Voor het welslagen van de trainings is het essentieel dat we controllers met een gelijkaardige senioriteit en met eenzelfde trainingbehoefte samenbrengen in onze trainingen. Daarom voorzien we in een korte assessment voor alle deelnemers.

Waarom?

Dit is een programma gericht op de ervaren controller. Hierbij wordt er vooral gekeken naar wat het end-to-end betekent om controller te zijn. Er wordt gewerkt op basis van één grote, geïntegreerde case waarbij de gehele Informatie Piramide behandelt wordt. Zo komt controlling in al zijn aspecten aan bod, zowel conceptueel als uitgewerkt naar de praktijk. Van opzet over rapportering tot beslissingsname en uitvoering. Hierbij wordt er sterk de nadruk gelegd op de soft skills en wat het juist betekent "de controller als business partner".

Deelnemers van het programma zijn allen senior controllers. Dit betekent dat er een grote mate van voorkennis wordt verondersteld op de diverse gebieden. Om de aangepastheid van de training te garanderen, wordt er een assessment afgenomen van elke kandidaat. Dit vooraleer er deel kan worden genomen aan dit trainingsprogramma.

Zo garanderen we dat u terecht komt in een groep van trainees met een gelijkaardige kennis waardoor de trainingen op een gelijk tempo gegeven worden.  Bovendien is er zo tussen de trainees onderling sprake van een continu leren en uitwisseling van kennis.

Inhoud?

De inhoud van de training draait rond de informatie piramide in al zijn aspecten. Hierbij wordt er conceptueel gekeken naar hoe de informatie piramide werkt en hoe dit zijn weerslag heeft in de latere rapportering en beslissingsondersteuning door de controller. Op basis van deze achtergrond wordt er een case voorgeschoteld waarbij de deelnemers zelf, van A-Z, de rapportering opzetten voor een bedrijf op basis van een uit te werken costing model. Dit beslaat ondermeer:

  • Conceptueel opbouwen A-Z van rapportering (blue-printing)
  • Opbouw van logisch datamodel en masterdata 
  • Wat betekent dit in een ERP met de mogelijkheid tot training in een ERP systeem (optioneel)
  • Opzetten van rapportering in functie van de noden en op de verschillende niveau's
  • Tijdens al de onderdelen wordt er aandacht geschonken aan de controller als business partner en de hiertoe vereiste soft-skills

Tijdens deze trainingen is er steeds de mogelijkheid om in te gaan op de specifieke problematieken in de realiteit van de deelnemers. Door de manier waarop het programma opgevat is wordt een continu delen van informatie en kennis - ook tussen de deelnemers onderling- gestimuleerd wordt.

Bovendien hebt u recht op twee content coaching sessies na afronding van het trainingsprogramma. Hierbij gaan onze controllers samen met u aan de slag om het geleerde om te zetten naar uw dagdagelijkse realiteit!

Optionele trainingsmodule

Wij bieden u ook, optioneel, een controlling training aan in een ERP. In deze sessies gaan we dieper in op de manier waarop de behandelde onderwerpen worden omgezet / vertaald naar een ERP. Hoe een ERP de controller kan helpen bij de uitvoering van zijn functie. Bent u geïnteresseerd? Neem dan zeker contact op met ons, dan bezorgen wij u hieromtrent meer informatie.

Prijs

De prijs voor het zesdaags trainingsprogramma (excl. Optionele trainingen) bedraagt €4.500 (excl. BTW) voor een enkele inschrijving. Wilt u meerdere deelnemers inschrijven neem dan gerust contact met ons op voor een aangepaste offerte.
Meer specifieke trainingsnoden?

Bekijk zeker ook eens onze trainingen welke we op uw maat of op maat van uw ERP maken.  Bovendien bieden wij ook onderwerp specifieke classroom trainingen.