Controller trainingen, gemaakt op maat van u en uw organisatie

Vanuit onze expertise als controller-trainers zetten we een stap verder. We durven meer bieden dan enkel een standaard trainingaanbod.

Zo willen we de meerwaarde die we u op korte en lange termijn kunnen bieden maximaliseren. Dit doen we door trainingen perfect af te stemmen op uw specifieke noden en dit op basis van:

  • Ons solide skill framework. Dit stelt ons in staat om de competenties binnen uw organisatie in kaart te brengen en dit af te stemmen met welke competenties er nodig zijn in de (nabije) toekomst
  • De combinatie van de dagelijkse activiteiten van onze trainers als controllers en de TriFinance consultancy know-how en methodologie

Trainingen op uw maat in vier stappen


Stap1:
in kaart brengen van de aanwezige en benodigde competenties

Op basis van ons skill framework wordt er een assessment georganiseerd van uw medewerkers. Op basis van deze assessment tests verkrijgen we een volledig beeld op de aanwezig controller competenties binnen uw organisatie. Hierbij hebben we respect voor de verschillende niveau's en de context van uw organisatie.

Op basis van uw verwachtingen brengen we, door middel van ons skill framework, de verschillen tussen de benodigde competenties en de aanwezige competentieniveau's in kaart.

Stap 2: Ontwikkeling training op maat

Op basis van de in kaart gebrachte verschillende aanwezige en benodigde competentieniveau's maken we een grondige analyse en ontwikkelen we specifiek trainingen voor die competenties die niet voldoende aanwezig zijn of verder ontwikkeld moeten worden. Deze trainingen worden steeds ontwikkeld door onze eigen controllers en vanuit de dagelijkse realiteit in uw organisatie.

Stap 3: Training gegeven door controllers, voor controllers

In een volgende stap voorzien wij de concrete training van uw medewerkers. Om de kwaliteit en de toepasbaarheid van de trainingen te garanderen, worden deze steeds gegeven door onze ervaren controllers. Hierdoor waarborgen we niet enkel de deskundigheid van de trainers, maar verzekeren we ook de toepasbaarheid op korte termijn voor uw specifieke organisatie. Met andere woorden, een return voor zowel uw mensen als uw organisatie op korte termijn.

Stap 4: Nazorg & Content Coaching 

Training alleen is echter niet voldoende. Het geleerde moet steeds omgezet worden naar acties binnen de realiteit en context van uw onderneming. Hiervoor voorzien we in twee Content Coaching sessies voor elke deelnemer die het trainingstraject succesvol heeft afgewerkt. Hierbij wordt er extra aandacht besteed aan hoe het geleerde wordt omgezet naar concrete acties en veranderingen.

Interesse?

Uiteraard vergt een dergelijke geïndividualiseerde aanpak ook een persoonlijk contact. Indien u geïnteresseerd bent in deze service of vrijblijvend wat meer informatie wenst voor uw specifieke organisatie, aarzel dan niet om ons te contacteren .