Skill Framework voor de controller

Hoeksteen van een kwalitatief trainingsaanbod is dat dit onderbouwd wordt door een groter kader. Een kader dat duidelijkheid schept rond de vaardigheden die nodig zijn bij het uitoefenen van de Controller functie.

Vanuit onze praktijkervaring in operationele en projectmatige rollen hebben we vorm gegeven aan dit ruimer kader aan de hand van een "controller skill framework". Dit skill framework brengt alle vaardigheden in kaart waar de hedendaagse controller beroep op moet doen bij de uitvoering van zijn functie. Hierbij gaat het zowel om technische vaardigheden als om de meer zachte vaardigheden als Business Partner. 

High level Skill Framework

In dit controller skill framework worden de benodigde vaardigheden uitgezet in functie van de (beoogde) maturiteit van de controller rol, de sector en omgeving (productie, service,...). Op deze manier krijgt het skill framework een andere invulling naar gelang de context. Hierdoor overstijgen we de theorie en maken we het toepasbaar in de dagelijkse realiteit.

Dankzij het skill Framework is het enerzijds mogelijk om via een assessment de aanwezige competenties in kaart te brengen op zowel individueel en groep niveau. Anderzijds geeft het ook een duidelijk beeld van waar er nog verbeteringen mogelijk zijn. Kortom: een gerichte fit-gap analyse binnen uw context.

Assessment voor senior Controller

Dit geeft ons naast de juiste basis de nodige flexibiliteit om onze op maat gemaakte trainingen aan te passen op basis van uw context en aan uw medewerkers op basis van bovenvermelde fit-gap analyse. Wenst u meer gedetailleerde info met betrekking tot dit framework? Neem dan zeker contact met op ons.