Over Management Information & Systems

Management Information & Systems (MI&S) is een business unit binnen TriFinance die zich op projectwerk richt binnen de informatiepiramide.

Wij begeleiden klanten vanuit een functionele insteek bij de invulling van hun behoefte aan managementinformatie. Wij hebben ruime ervaring als controllers en doen ook quick scans op vlak van rapportering en organisatie van het financieel departement.

Binnen de informatiepiramide gaan we uit van de informatienoden in een organisatie. Deze vertalen we naar een concrete invulling zodat de gewenste rapporten effectief worden gegenereerd en gebruikt.

Afbeelding: de MI&S Informatie Piramide

Afbeelding: de Informatie Piramide

Hierbij hebben we aandacht voor alle elementen die van belang zijn in een project : de processen, de mensen en de tools. De software is hierbij voor ons een hulpmiddel en geen oplossing an sich. Wij kunnen u begeleiden vanaf de pakketselectie, bij de implementatie en bij de post go-live.

  • Voor een selectietraject zijn we goed geplaatst omdat we onafhankelijk opereren van software en omdat we de bestaande softwares (en de providers)  binnen de informatiepiramide goed kennen.
  • Bij een implementatie hebben we ervaren consultants die in alle stappen van een implementatie kunnen helpen (design, testing, training, projectmanagement, procesoptimalisatie,...) waardoor de risico’s van een go-live op voorhand worden afgedekt.
  • Onze consultants zien een go-live niet als een eindpunt. Doordat we functionele ervaring hebben in finance en operations, zijn we zeer goed geplaatst om u na de go-live te begeleiden totdat de oplossing goed verankerd is in uw organisatie.

Uniek hierbij is dat:

  • Wij volledig onafhankelijk zijn van software. Wij hebben geen commerciele afspraken met de software vendors waardoor wij onze klanten ook volledig objectief kunnen adviseren aangaande de ideale setup van deze piramide vanuit software oogpunt. Wij gaan geen software producten verkopen als het niet nodig is en indien de behoefte van de klant op een andere manier kan ingevuld worden.  
  • Wij een volledig overzicht hebben over de ideale architectuur om deze informatiebehoeften in te vullen. Onder de piramide zit immers ook een tweede dimensie : met welke software en databases voldoet u best aan uw noden. De software op transactioneel niveau is immers een andere software die nodig is voor het realiseren van dashboards. Vanuit onze ervaring als functioneel analisten kunnen wij hier ook optimaal advies verlenen die leidt tot een setup met de laagste ‘total cost of ownership’.
  • Onze eigen mensen één voor één ervaren controllers zijn die bovendien de vertaalslag kunnen maken naar systemen. Vanuit deze functionele achtergrond als controller bewaken wij niet enkel de kwaliteitsvolle oplevering samen met u, maar staan wij ook garant voor een kennisoverdracht en borging binnen uw organisatie. Dit zowel on the job als in de vorm van trainingen. 
  • Al onze mensen de gehele Informatie Piramide in de vingers hebben, waardoor we niet moeten werken met aparte gespecialiseerde teams. Met andere woorden: als wij u helpen bij het optimaliseren van uw rapportering weten we dit ook te vertalen naar wat dit betekent voor de registratie in uw ERP en Master Data. Alsook vice versa: de impact van ERP en master data op uw rapportering.
Wenst u meer informatie of achtergrond, neem zeker eens een kijkje op onze TriFinance website of neem contact op met ons.


Maak gebruik van de KMO-Portefeuille!

MI&S Nv (btw Be 0829.389.590) is een door de Vlaamse overheid erkende dienstverlener voor de kmo portefeuille (www.kmo-portefeuille.be). MI&S nv is erkend voor de domeinen. Meer info over hoe gebruik te maken van de KMO-Portefeuille vindt u hier.

Opleiding - Erkenningsnummer DV.O220158
Advies – Erkenningsnummer DV.A220159


Serge Vigoureux Director Management Information & Systems
32 9 210 82 75
Neem contact op
Business Unit Management Information & Systems